editor@360hinduism.com
| | |
indian discoveries and inventions part 3

Indian Discoveries and Inventions – Part III

  POLYGONAL Thribdhyankaagninabha schandraisthri bhaanaa shtayugaashtabhi: vedaagni baanakhaaschaicha khakhaabhraa bhrarasai: kramaath baaneshu nakha baanai schadvidvi nandeshu saagarai: kuraamadasavedaischa vruthhavyaase samaahathe khakhakhaabhraarka sambhakthe labhyanthe kramasobhujaa: vrutthaantha sthraya poorvaanaam navaasraantham pruthak pruthak…